i Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Generelle oplysninger:

Skagen Strand A/S
CVR nr. 25483901
Tranevej 108, Hulsig, 9990 Skagen
Mail: reception@skagenstrand.dk
Tlf.: 9848 7222

Bestilling online

Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidigt med booking. Straks herefter modtager du en ordrebekræftelse på mail.

Bestilling pr. telefon eller mail

Snarest muligt efter bestillingens modtagelse fremsender Skagen Strand en ordrebekræftelse med betalingsadvis. Bestillingen er bindende for lejeren når beløbet er betalt, og for Skagen Strand når beløbet er modtaget.

Ved bestilling pr. telefon eller mail, kan ophold til en værdi på over DKK 5.000 del-betales i 2 rater. Ved 1. rate indbetales 40% af beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af lejebeviset. Restbeløbet på de 60% indbetales senest 6 uger før ankomst. Indbetales 1. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet. Indbetales 2. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet, og 1. rate refunderes ikke.

Ved ophold til en værdi på under DKK 5.000 betales beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af lejebeviset. Indbetales det ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet.

Betaling

På Skagen Strand kan du betale med Dankort/VISA-Dankort, MasterCard, Maestro, VISA, American Express, JBC og MobilePay.

Vi tager ikke kortgebyr.

Fortrydelsesret

Når du booker ophold hos os til en specifik dato eller periode, så kan aftalen ikke fortrydes. 

Afbestilling

Afbestillingsbeskyttelse på 5% af lejebeløbet kan købes i forbindelse med booking og betales sammen med det fulde lejebeløb. Ved afbestilling af ferieophold p.g.a. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales således hele lejebeløbet mod en lægeattest. Afbestillingsbeskyttelse dækker fra tegningsdatoen indtil ankomst i ferieboligen. Ved afbestilling pga. ovennævnte, skal lægeattest/dødsattest fremsendes til Skagen Strand.

Ved afbestilling uden afbestillingsbeskyttels senest 30 dage før ankomst betales 500 kr. i gebyr.

Ved afbestilling uden afbestillingsbeskyttels mellem 30 og 7 dage før ankomst betales 50% af lejebeløbet.

Ved afbestilling uden afbestillingsbeskyttels mindre end 7 dage før ankomst betales opholdets fulde lejebeløb.

Ændringer

For ændringer på bookinger betales et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Ændringer, der bevirker udskydelse af en aftalt lejeperiode eller ændringer, som foretages mindre end 15 dage før ankomst, er at betragte som afbestilling ved ny bestilling.

Skagen Strands aflysning af bookingen

Bookingen kan af Skagen Strand aflyses p.g.a. force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde Skagen Strand er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørerelse.

Rabatter

Tilbud og rabatter kan ikke kombineres.

Afrejse uden for receptionens åbningstid

Ønsker De at afrejse uden for receptionens åbningstid, bedes De kontakte receptionen dagen før afrejse i dennes åbningstid, med henblik på afregning. Afrejses der uden afregning, vil der blive fremsendt regning med ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Reklamationsret

Købslovens regler gælder for varekøb, men ikke for ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Men er du ikke tilfreds med ydelsen, kan du kontakte os på reception@skagenstrand.dk

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Skagen Strand på reception@skagenstrand.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse reception@skagenstrand.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 14.01.2020