Natur

Unikke naturoplevelser med kultur og historie

Nogle siger, at man får de største oplevelser ude i naturen. Vores område er lig med natur og vi har nogle enestående og specielle naturscenerier. Kom til Skagen Strand og kom tæt på naturen. Her kan du lade mentalt op i pagt med naturen.

Hulsig hede

Vis billeder og film

Kom ned i gear og glem hverdagens stress og jag!

Råbjerg Mile
Råbjerg Mile er en af de største vandreklitter i Europa. Denne miniørken rummer 3,5 millioner m3 sand og er 35-40 meter høj. Den bevæger sig hele tiden med en gennemsnitshastighed på 15 meter. 
Råbjerg Mile

Den Tilsandede Kirke
Den tilsandede Sct. Laurentii kirke ligger 4 km sydvest for Skagen centrum. Kirken blev opført i slutningen af 1300-tallet. Sandflugten startede i det 16. århundrede og i 1795 besluttede man at lukke kirken.
Den Tilsandede Kirke

Grenen
Stedet hvor de 2 have mødes, Skagerak og Kattegat. Det er også den sidst dannede del af Skagens Odde, og det menes at være den største i verden - 30 km. 
Grenen

Hulsig Hede
Ubeboet klitlandskab mellem Hulsig og Skagen. 2170 ha.Hulsig Hede strækker sig fra kyst til kyst over Skagen Odde. Det kaldes også Hulsig klitter og er et stort sandflugtsområde. 
Hulsig Hede

Skagen Klitplantage
Skagen Klitplantage er med sin beliggenhed mellem 2 have og sit smukt varierende terræn en værdig repræsentant for de mange statsejede klitplantager. Den er anlagt i 1888 og har mange vandrestier på området. Området er især interessant for fugleinteresserede, da her er mange fugle i området. Specielt rovfugle er populære at kigge efter i efteråret. Desuden er her gode vandreforhold. 
Skagen Klitplantage

Aalbæk Klitplantage
Plantagen blev plantet for omkring 100 år siden. Her findes forskellige slags fyrretræer og der findes egekrat, som er fra den oprindelige egeskov. Her findes også områder med stensletter og er et landskab, som er helt specielt for landsdelen. Her er gode muligheder for vandreture.
Aalbæk Klitplantage

Orkideer på toppen af Danmark
I vores dejlige områder kan man faktisk være heldig at finde en orkidé, men specielt langs Nordstrand med en afstikker ind i landet, kan man være heldig at finde frodige, blomsterrige grønklitlavninger, bl.a. med orkideer som sump-hullæbe, skagen-hullæbe, klit-hullæbe og vendsysselgøgeurt. Mindst 13 af landets orkidearter findes på Skagens Odde. Plettet gøgeurt, som er den af de almindeligste, vokser mest i næringsfattige moser og enge.
Orkideer i Skagen

Sæler på Toppen af Danmark
Sæler er ikke et sjældent syn her på toppen. Der er en stor sælbestand i farvandene omkring Skagen, og på strandene kan man på alle tider af året møde både voksne og unge sæler. Nyd synet. De er sky, men det er naturligt for dem at raste på stranden.
Sæler i Skagen

Fugletræk på toppen af Danmark
Her er mange steder at iagttage unikke fugle, men det mest populære at at se fugletrækket over Grenen om foråret, da det er det bedste sted i Danmark at opleve. Hvert år er der fuglefestival i Kr. Himmelfartsdagene. 
Skagen Fuglefestival

Det grå fyr
Området omkring Grenen er knudepunkt for tusindvis af trækfugle under deres årlige træk. Det Grå Fyr i Skagen er nu indrettet som et moderne formidlingscenter omkring trækfugle, og her er får de besøgende en fascinerende oplevelse når de besøger Danmarks næsthøjeste fyrtårn på 46 meter
Det grå fyr

Hundeskov i Skagen
Gåture i Skagens skove med din hund, så tag til hundeskoven Byfogedskoven.
Hundeskoven

Naturstyrelsen
Vi kan klart anbefale, at du kigger og bliver inspireret på Naturstyrelsens nye hjemmeside Udinaturen.dk. Her er masser af naturoplevelser. Her kan du finde cykelruter, løbestier, vandrestier, forskellige events, seværdigheder m.m. - med andre ord, alle de oplevelser der har med naturen at gøre. Har du din mobil med, kan du tillade at den anvender din position og så finder den automatisk information indenfor dit område.
Ud i naturen 

For mere information
Ring +45 9848 7222
eller mail på reception@skagenstrand.dk