Betalingsbetingelser for lejrskoler

Betalings- og generelle betingelser for lejrskoleophold

Betalingsbetingelser

Snarest muligt efter bestillingens modtagelse fremsender Skagen Strand en ordrebekræftelse med betalingsadvis. Bestillingen er bindende for kunden når beløbet er betalt og for Skagen Strand når beløbet er modtaget.

Betaling

Senest 10 dage efter modtagelsen af bekræftelsen, indbetales 25% i depositum. Sidste rate på 75% betales senest 6 uger før ankomst. Indbetales 1. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet. Indbetales 2. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet, og 1. rate refunderes ikke.

Ved ophold til en værdi på under DKK 5.000 betales beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelse. Indbetales det ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet.

Fortrydelsesret

Når du booker ophold med eventuelle tilkøb, som f.eks. aktiviteter og forplejning til en specifik dato eller periode, kan aftalen ikke fortrydes.

Afbestilling

Afbestilling eller ændring af ankomstdato er gratis frem til 8 uger før ankomst.

Ved afbestilling senere end 8 uger før ankomst, betales 50% af lejebeløbet og evt. forplejning.

Ved afbestilling senere end 14 dage før ankomst, betales 100% af lejebeløb og evt. forplejning.

Ændringer

For ændring af bookinger betales et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.

Ændringer der bevirker udskydelse af en aftalt periode eller ændringer der foretages mindre end 14 dage før ankomst, er at betragte som afbestilling og ny bestilling.

Skagen Strands aflysning af opholdet

Opholdet kan af Skagen Strand aflyses pga. force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger, pandemier, epidemier eller lign.), i hvilke tilfælde Skagen Strand er forpligtet til snarest at underrette skolen. Der tilkommer ikke skolen nogen godtgørelse.

Generelle betingelser

Opholdets pris inkluderer følgende fri rådighed over feriehuset og dets udstyr i opholdets periode samt slutrengøring ved afrejse.

Ankomst og afrejse

Ankomst kan finde sted fra kl. 15.00

Ved sen ankomst bliver der sat en kuvert i hotellets vindfang med navn, nøgler og praktiske informationer.

Afrejse skal ske senest kl. 10.30

I forbindelse med afrejse vil Skagen Strand sammen med ansvarlig lærer for lejrskolen, gennemgå lejrskolens huse. Dette for at undgå eventuelle ekstra udgifter til rengøring. Denne gennemgang danner grundlag for eventuelle erstatningskrav og ekstra omkostninger fra Skagen Strand.

Ønsker I at afrejse uden for receptionens åbningstid, bedes du kontakte receptionen dagen før afrejse i dennes åbningstid, med henblik på afregning.

Afrejses der uden afregning eller gennemgang, vil der blive fremsendt regning med ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Ekstra ydelser

Sengelinned skal benyttes og sengelinned og håndklæder kan medbringes eller lejes.

Rengøring

Den daglige rengøring påhviler lejrskolen selv. Rengøringsrekvisitter findes i lejligheden. Mod ekstra betaling kan daglig rengøring bestilles.

Slutrengøring er inkluderet i prisen og forudsætter at feriehuset efterlades i ryddelig tilstand. Det betyder at følgende skal være gjort inden afrejse:

Rygning

Bemærk at alle indendørs fællesarealer samt lejligheder er røgfrie. Det gælder også for elektroniske sigaretter. Konstaterer vi at der har været røget i feriehuset vil dette blive faktureret med kr. 2.500.

Lejrskolens ansvar

Lejrskolens deltagere er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, der gælder for feriecenteret. Skolen hæfter fuldt ud for feriehusets inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejrskolen, påpeges ved gennemgang og afregnes ved afrejse. Skolen, som har booket opholdet, hæfter for de skader der er forvoldt i feriehuset under opholdet.

Feriehuset må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten.

Reklamation

Eventuelle reklamationer skal fremsættes i receptionen hurtigst muligt.

Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke for ydelser. Det betyder at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Er du/i ikke tilfreds med ydelsen, kan du kontakte os på reception@skagenstrand.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Ankenævnet for Feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2, 1160 København K

Mail: info@ankenaevnferiehus.dk via https://www.fbnet.dk/ankenaevn/forbrugere/ankenaevnet-feriehusudlejning/klageformular

Har /odr du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse reception@skagenstrand.dk