Betalingsbetingelser for lejrskoler

Betalingsbetingelser for lejrskoler

Bestilling

Snarest muligt efter bestillingens modtagelse fremsender Skagen Strand en ordrebekræftelse med betalingsadvis. Bestillingen er bindende for kunden når beløbet er betalt, og for Skagen Strand når beløbet er modtaget.

Betaling

Senest 10 dage efter modtagelsen af lejebeviset, indbetales 25% i depositum. Sidste rate på 75% betales senest 6 uger før ankomst. Indbetales 1. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet. Indbetales 2. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet, og 1. rate refunderes ikke.

Ved ophold til en værdi på under DKK 5.000 betales beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelse. Indbetales det ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere opholdet.

Alle priser er inkl. 25% moms.

Ekstraordinære afbestillingsbetingelser i forbindelse med COVID-19

Vi har stor forståelse for den svære situation I kan komme i ved en nedlukning grundet COVID-19. Vi har derfor lempet på vores normale betingelser for lejrskole-ophold.

Følgende gælder ved en national eller regional nedlukning/hjemsendelse af elever i forbindelse med restriktioner fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 og kun i en sådan forbindelse:

Fortrydelsesret

Når du booker ophold med eventuelle tilkøb, som f.eks. aktiviteter og forplejning hos os til en specifik dato eller periode, så kan aftalen ikke fortrydes.

Afbestilling

Afbestilling eller ændring af ankomstdato: Gratis frem til 8 uger før ankomst.

Ved afbestilling senere end 8 uger før ankomst, betales 50% af lejebeløbet og evt. forplejning.

Ved afbestilling senere end 14 dage før ankomst, betales 100% af lejebeløb og evt. forplejning.

Ændringer

For ændringer på bookinger betales et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.

Ændringer der bevirker udskydelse af en aftalt lejeperiode eller ændringer der foretages mindre end 14 dage før ankomst, er at betragte som afbestilling og ny bestilling.

Skagen Strands aflysning af lejemålet

Lejemålet kan af Skagen Strand aflyses pga. force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger, pandemier, epidemier eller lign.), i hvilke tilfælde Skagen Strand er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Lejeprisen inkluderer følgende

Fri rådighed over lejligheden og dens udstyr i lejeperioden samt rengøring ved afrejse.

Ankomst og afrejse

Ankomst kan finde sted fra kl. 15.00

Afrejse skal ske senest kl. 10.30

Ved sen ankomst bliver der sat en kuvert i hotellets vindfang med navn, nøgler og praktiske informationer.

Ønsker De at afrejse uden for receptionens åbningstid, bedes De kontakte receptionen dagen før afrejse i dennes åbningstid, med henblik på afregning.

Afrejses der uden afregning, vil der blive fremsendt regning med ekspeditionsgebyr på kr. 250,-.

I forbindelse med afrejse vil Skagen Strand stå for gennemgang af lejrskolens huse. Denne gennemgang danner grundlag for eventuelle erstatningskrav fra Skagen Strand.

Ekstra ydelser

Sengelinned kan medbringes eller lejes.

Rengøring

Den daglige rengøring påhviler lejeren selv. Rengøringsrekvisitter findes i lejligheden. Mod ekstra betaling kan daglig rengøring bestilles. Slutrengøring er inkluderet i prisen, forudsat at ferieboligen efterlades i ryddet stand, at affald er deponeret i container, at service er vasket op og sat på plads.

Rygning

Bemærk at alle indendørs fællesarealer samt lejligheder er røgfrie. Der forefindes udendørs askebægre på alle ferieboliger samt flere steder på fællesbygningerne.

Konstaterer vi at der har været røget i ferieboligen vil dette blive faktureret med kr. 2.500.

Lejerens ansvar

Lejren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, der gælder for feriecenteret. Lejren hæfter fuldt ud for lejlighedens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren, afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af øvrige beboere i lejligheden. Lejligheden må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i prislisten.

Reklamation

Eventuelle reklamationer skal fremsættes i receptionen hurtigst muligt.

Reklamationsret

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke for ydelser. Det betyder at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Er du/i ikke tilfreds med ydelsen, kan du kontakte os på reception@skagenstrand.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Ankenævnet for Feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2, 1160 København K

Mail: info@ankenaevnferiehus.dk via https://www.fbnet.dk/ankenaevn/forbrugere/ankenaevnet-feriehusudlejning/klageformular

Har /odr du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse reception@skagenstrand.dk