i Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser


Bestilling
Straks efter bestillingens modtagelse fremsender Skagen Strand et lejebevis med betalingsadvis. Bestillingen er bindende for lejeren når beløbet er betalt, og for Skagen Strand når beløbet er modtaget.

Betaling
Ved ophold til en værdi på over DKK 5.000 er det muligt at dele betalingen i 2 rater. Ved 1. rate indbetales 40% af beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af lejebeviset. Restbeløbet på de 60% indbetales senest 6 uger før ankomst. Indbetales 1. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet. Indbetales 2. rate ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet, og 1. rate refunderes ikke.

Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidigt med booking.

Ved ophold til en værdi på under DKK 5.000 betales beløbet senest 10 dage efter modtagelsen af lejebeviset. Indbetales det ikke rettidigt, er Skagen Strand berettiget til at annullere lejemålet.

Afbestilling
Afbestillingsbeskyttelse på 5% af lejebeløbet kan købes i forbindelse med booking og betales sammen med det fulde lejebeløb. Ved afbestilling af ferieophold p.g.a. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales således hele lejebeløbet mod en lægeattest. Afbestillingsbeskyttelse dækker fra tegningsdatoen indtil ankomst i ferieboligen. Ved afbestilling pga. ovennævnte, skal lægeattest/dødsattest fremsendes til Skagen Strand. 

Ved afbestilling uden afbestilingsbeskyttelse, der sker fra bestillingstidspunkt til senest 30 dage før ankomst betales 25% af lejebeløbet. 

Ved afbestilling uden afbestilingsbeskyttelse, der sker mellem 30 dage og 15 dage før ankomst betales 50% af lejebeløbet. 

Ved afbestilling uden afbestilingsbeskyttelse mindre end 15 dage før ankomst eller udeblivelse, betales opholdets fulde lejebeløb..

Ændringer
For ændringer på bookinger betales et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-. Ændringer, der bevirker udskydelse af en aftalt lejeperiode eller ændringer, som foretages mindre end 15 dage før ankomst, er at betragte som afbestilling ved ny bestilling.

Skagen Strands aflysning af lejemålet
Lejemålet kan af Skagen Strand aflyses p.g.a. force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lignende), i hvilke tilfælde Skagen Strand er forpligtet til snarest at underrette tilmeldte lejere. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørerelse.

Rabatter
Tilbud og rabatter kan ikke kombineres.

Lejeprisen inkluderer følgende:
Fri rådighed over lejligheden og dens udstyr i lejeperioden samt rengøring ved afrejse.

Afrejse uden for receptionens åbningstid
Ønsker De at afrejse uden for receptionens åbningstid, bedes De kontakte receptionen dagen før afrejse i dennes åbningstid, med henblik på afregning. Afrejses der uden afregning, vil der blive fremsendt regning med ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, vhis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse reception@skagenstrand.dk